Waarom deze helpdesk

De Helpdesk Zonopwek biedt ondersteuning aan RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten om zonprojecten te realiseren binnen de Voorkeursvolgorde zon. Door kennis te delen, een lerend netwerk te vormen en knelpunten te agenderen. Want de realisatie van zon op de verschillende treden van de voorkeursvolgorde komt door verschillende factoren niet snel genoeg van de grond. Denk daarbij aan netcongestie en gebrek aan capaciteit en kennis.

Veel regio’s hebben zon op daken en andere objecten in hun Regionale Energiestrategie opgenomen. Het is de eerste stap van de voorkeursvolgorde zon, ook wel zonneladder genoemd. Versnellen van de uitvoering ervan is hard nodig om de ambities van gemeenten en RES-regio’s in 2030 te realiseren en de langetermijndoelen in 2050 te halen.

De Helpdesk Zonopwek is gestart na het Advies 'Samen het dak op voor een zonnige toekomst'. 

Cookie settings