Handreiking

De handreiking helpt RES-regio’s en gemeenten een Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten op te stellen. De handreiking helpt grip te krijgen op de uitvoering van die ambities. Door de stappen van de handreiking te volgen werk je aan een concrete en efficiënte strategie zon op daken en objecten. Naast de handreiking bieden we per stap invulformulieren aan (in Powerpoint en PDF versie). RES-regio’s kunnen ondersteuning krijgen van de Helpdesk Zonopwek in zogenaamde sprintsessies.

Download de Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten (versie 1.0) (PDF) 
Download de poster met het stappenplan
Download de invulformulieren (Powerpoint)
Download de invulformulieren (PDF)

De handreiking telt zeven stappen, een aantal bijlagen en invulformulieren en bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het ophalen van informatie, data en beleidsstukken en de analyse hiervan. Is dit al in kaart gebracht, dan kun je starten bij deel twee. Daarin ligt de focus op de uitwerking van de kansen om de potentie van zon op daken en objecten te verzilveren. Je bepaalt je aanpak waarbij je de kansen prioriteert, brengt de benodigde capaciteit, middelen en partners in beeld en stelt de uitvoeringsstrategie op.

Terugkijken kennissessie
Op 16 februari 2023 organiseerde de Helpdesk Zonopwek de kennissessie Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten. Je kunt de sessie terugkijken en de sheets en Q&A's downloaden

Update handreiking
Een nieuwe versie van de handreiking verschijnt na nieuwe inzichten die we nog ontvangen, onder andere in sprintsessies. Vragen, feedback en tips naar aanleiding van de handreiking ontvangen we graag via info@helpdeskzonopwek.nl.  

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.