Praktijkvoorbeelden

One moment ...
 • Plan voor de Zon – Bestemmingsplan (Gemeente Leeuwarden)

  Het plaatsen van zonnepanelen of –collectoren is op basis van landelijke wet- en regelgeving soms al mogelijk zonder vergunning. Dit nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Leeuwarden maakt het realiseren van zonne-energieprojecten of zonnewarmteprojecten in veel gevallen nog makkelijker.

 • Praktijk: Actieplan Zon op dak (Gemeente Buren)

  De gemeente Buren gaat zonnepanelen op daken actief stimuleren onder de naam ‘actieplan zon op dak’. Het actieplan onderscheidt vier doelgroepen: woningeigenaren, bedrijven, maatschappelijk vastgoed en huurders.

 • Haalbaarheidsstudie zonne-energie op waterbassins (RES Rotterdam Den Haag)

  Drijvende zonnepanelen op waterbassins bij tuinders: ze leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES). Met pilotprojecten is onderzocht welke (on)mogelijkheden er zijn voor opschaling.

 • Praktijk: Haalbaarheidsonderzoek solar carports (Regio Westfriesland)

  Onderzoek naar de kansen en belemmeringen voor de haalbaarheid van solar carports in Westfriesland. Uit het onderzoek blijkt dat de haalbaarheid sterk afhankelijk is van slimme combinaties met elektrisch (snel)laden en het aansluiten op een directe verbruiker. En dat de locatie cruciaal is.

 • Praktijk: Duurzame daken kansenkaart (provincie Utrecht)

  Op de Duurzame Daken Kansenkaart kun je van elk dak binnen de provincie Utrecht eenvoudig zien of het geschikt is voor een groen dak, zonnepanelen of waterberging – of een combinatie daarvan. Ook lees je meer over de kosten, eventuele subsidies en vergunningen.

 • Ruim 260.000 m2 zonnepanelen in de Amsterdamse haven

  Begin februari is het splinternieuwe zonnepanelendak van Port of Amsterdam geopend . Op het dak liggen 4.911 panelen die samen zorgen voor een capaciteit van maar liefst 2 megawattpiek. Hiermee komt het totaal aantal zonnepanelen in de haven op zo’n 260.000 vierkante meter.

 • Praktijk: Doelgroepaanpak zon op dak in Routekaart Klimaatneutraal 2050 (Gemeente Amsterdam)

  Amsterdam heeft in de Routekaart een strategie opgenomen voor zon op daken (vanaf blz. 126). Het beschrijft een doelgroepgerichte aanpak voor particulieren, beschermd stadsgezicht/monumenten, maatschappelijk vastgoed, VvE’s, woningcorporaties en bedrijven en vormen van dubbel ruimtegebruik.

 • Zon op VvE's - stap voor stap naar zonnepanelen op het VvE-dak (Energiek Schiedam)

  De energiecoöperatie Energiek Schiedam heeft een stappenplan ontwikkeld om VvE's te ondersteunen bij het aanleggen van zonnepanelen op gezamenlijke daken,

 • Praktijk: Provincie Utrecht ‘New Grid On the Block’

  De provincie Utrecht, gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en netbeheerder Stedin heeft onderzoek gedaan naar het realiseren van zon op dak in collectief verband. Het blijkt dat het (kosten)voordelen met zich meebrengt voor zowel de netbeheerder als voor dakeigenaren.

 • Praktijk: Subsidie voor zonne-energieleverende parkeerterreinen in Overijssel

  De provincie Overijssel heeft een subsidie in het leven geroepen voor energieleverende parkeerterreinen. Boven zo’n parkeerterrein komen zonnepanelen te staan, waarmee bijvoorbeeld elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden.

 • Praktijk: Taskforce Energieinfra voor slimme energieoplossingen (provincie Noord-Holland)

  Omdat op verschillende plekken in de provincie Noord-Holland het elektriciteitsnetwerk zijn maximale capaciteit heeft bereikt, gaat de provincie actief aan de slag met slimme alternatieve oplossingen. Dit doet ze samen met gemeenten, Alliander en TenneT in de werkgroep Slimme Energie Systemen.

 • Praktijk: Provincie Overijssel - Dashboard Zon op Dak

  De provincie Overijssel heeft verschillende dashboards Zon op Dak ontwikkeld. De informatie is verdeeld over een realisatiedashboard en een potentiedashboard. De eerste geeft inzicht in de stand van zaken. De tweede geeft aan hoeveel zonne-energie er nog gerealiseerd kan worden.

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.