Praktijk: uitvoeringsprogramma Gemeente Utrecht

December 19, 2022
64 keer bekeken

De gemeente heeft een ‘Programma zon op dak & netinpassingen 2022-2026’. In dit uitvoeringsprogramma zijn doelstellingen voor zon op grote en kleine daken opgenomen, is beschreven hoe deze doelen behaald kunnen worden en hoe in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen (netcongestie).

Images

Register

Bekijk ook

Cookie settings