Procesaanpakken

 • Stappenplan Solar parking (Nieuwe Energie Overijssel)

  Nieuwe Energie Overijssel heeft een uitgebreid stappenplan om stapsgewijs richting realisatie van een solar carport te komen. Als voorbeeld en inspiratiebron zijn voor diverse fictieve locaties een potentiestudie en businesscase uitgewerkt.

 • Stappenplan: stimuleren van zon-op-dak bij ondernemers en bedrijventerreinen (RVO)

  Om ondernemers te stimuleren en inzicht te krijgen in de belemmeringen voor meer zonne-energie op bedrijfsdaken, heeft RVO samen met experts en gemeenten een stappenplan gemaakt voor gemeenten. In 5 concrete stappen kom je van analyse tot een activatieplan.

 • Praktijk: Actieplan Zon op dak (Gemeente Buren)

  De gemeente Buren gaat zonnepanelen op daken actief stimuleren onder de naam ‘actieplan zon op dak’. Het actieplan onderscheidt vier doelgroepen: woningeigenaren, bedrijven, maatschappelijk vastgoed en huurders.

 • Praktijk: Doelgroepaanpak zon op dak in Routekaart Klimaatneutraal 2050 (Gemeente Amsterdam)

  Amsterdam heeft in de Routekaart een strategie opgenomen voor zon op daken (vanaf blz. 126). Het beschrijft een doelgroepgerichte aanpak voor particulieren, beschermd stadsgezicht/monumenten, maatschappelijk vastgoed, VvE’s, woningcorporaties en bedrijven en vormen van dubbel ruimtegebruik.

 • Stappenplan Zon op dak (Energie Samen)

  De Energie Samen Academie heeft een stappenplan opgesteld voor Zon op dak. Dit stappenplan is opgedeeld in vier fasen: initiatiefase, ontwikkelfase, realisatiefase en exploitatiefase. Elke fase is onderverdeeld in mijlpalen: afgeronde sets van resultaten.

 • Provincie Zuid-Holland: aanvalsplan zon

  Begin 2020 presenteerde de provincie Zuid-Holland het aanvalsplan Zon (op dak). Het plan geeft allereerst een inkijk in beleid en regelgeving omtrent zonne-energie.

  Cookie settings