Praktijk: Doelgroepaanpak zon op dak in Routekaart Klimaatneutraal 2050 (Gemeente Amsterdam)

Amsterdam heeft in de Routekaart een strategie opgenomen voor zon op daken (vanaf blz. 126). Het beschrijft een doelgroepgerichte aanpak voor particulieren, beschermd stadsgezicht/monumenten, maatschappelijk vastgoed, VvE’s, woningcorporaties en bedrijven en vormen van dubbel ruimtegebruik.

Images

Register

Bekijk ook

Cookie settings