Stappenplan Zon op dak (Energie Samen)

De Energie Samen Academie heeft een stappenplan opgesteld voor Zon op dak. Dit stappenplan is opgedeeld in vier fasen: initiatiefase, ontwikkelfase, realisatiefase en exploitatiefase. Elke fase is onderverdeeld in mijlpalen: afgeronde sets van resultaten.

Meer informatie: 

Stappenplan Zon op dak

De Energie Samen Academie

De Energie Samen Academie is het kennisinstituut voor burgerinitiatieven, overheden en andere partners in de energietransitie. Op dit platform maken we de kennis toegankelijk die binnen de coöperatieve duurzame energiebeweging aanwezig is. Dit doen we met een digitale bibliotheek en het overzicht van ons kennisprogramma.

Als lerend netwerk van burgerinitiatieven zijn zij voortdurend bezig met het ontwikkelen en het verspreiden van kennis. Samen werken ze zo aan de energietransitie van onderop.

Register

Bekijk ook

Cookie settings