Leidraden en werkbladen

 • Werkblad Aanpak en instrumenten zon op objecten (NP RES)

  In dit werkblad van NP RES staan diverse aanpakken, vaak gericht op stimulering en wegnemen van belemmeringen om meer zon op objecten te realiseren.

 • Werkblad Juridische tips voor gemeentelijke regulering van zon op dak (NP RES)

  In dit werkblad van NP RES staan juridische tips om zon op dak te stimuleren. Het werkblad is vooral geschreven voor ingevoerde beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, bestemmingsplan- en omgevingsplanmakers en juristen/adviseurs fysieke leefomgeving.

 • Gedragscode zon op grote daken (Holland Solar)

  De ‘gedragscode zon op grote daken’ van Holland Solar draagt bij aan een zorgvuldig ontwikkel- en realisatieproces van zon op grote daken.

 • Leidraad verduurzamen maatschappelijk vastgoed (RVO)

  RVO heeft een leidraad opgesteld voor maatschappelijk vastgoed. Deze bevat een stappenplan (aanpak/werkwijze) met praktijkvoorbeelden, bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het verduurzamen van de bestaande gemeentelijke vastgoedportefeuille.

 • Overzicht hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (RVO)

  RVO biedt een overzicht van informatie over hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.

 • Checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken (NMF)

  Een checklist voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor grondgebonden zonne-energie.

 • Handreiking Slimme energiesystemen (Rebel, Topsector Energie, RVO)

  Deze handreiking helpt energiecoöperaties, beheerders van bedrijventerreinen en lokale overheden (gemeenten, RES-regio's, provincies) om collectieve slimme energiesystemen in hun buurt of gebied te ontwikkelen. Het biedt achtergrondinformatie en geeft handvatten hoe je daarmee aan de slag kunt.

 • Handreiking Groen-gele daken (Nationaal Dakenplan)

  Het Nationaal Dakenplan maakte een handreiking voor groen-gele daken. Bedoeld voor professionals die meer willen weten over de mogelijkheid om zonnepanelen en groen te combineren of te integreren op het dak.

 • Template inkoop duurzame zonnepanelen

  De Buyer Group Duurzame Zonnepanelen heeft, in opdracht van het Ministerie van IenW, een template ontwikkeld om zonnepanelen duurzaam aan te besteden. De template kan gebruikt worden door publieke en- private inkopers.

  Cookie settings