Handreiking Slimme energiesystemen (Rebel, Topsector Energie, RVO)

Deze handreiking helpt energiecoöperaties, beheerders van bedrijventerreinen en lokale overheden (gemeenten, RES-regio's, provincies) om collectieve slimme energiesystemen in hun buurt of gebied te ontwikkelen. Het biedt achtergrondinformatie en geeft handvatten hoe je daarmee aan de slag kunt.

Register

Bekijk ook

Cookie settings