Leidraad verduurzamen maatschappelijk vastgoed (RVO)

RVO heeft een leidraad opgesteld voor maatschappelijk vastgoed. Deze bevat een stappenplan (aanpak/werkwijze) met praktijkvoorbeelden, bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het verduurzamen van de bestaande gemeentelijke vastgoedportefeuille.

De ‘Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed' van RVO bevat een stappenplan (aanpak/werkwijze) met praktijkvoorbeelden om gemeenten te ondersteunen bij het verduurzamen van het bestaande gemeentelijk vastgoed. Onderdeel van het stappenplan is het opstellen van een routekaart. Het biedt handelingsperspectief voor vooral kleine en middelgrote gemeenten die nog aan het begin staan van het verduurzamingstraject, en is vooral gericht op de korte termijn en middellange termijn (tijdshorizon ca 10 jaar). Het is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen sectorale routekaart.

Zie ook bij de situatie "Maatschappelijk vastgoed".

Register

Bekijk ook

Cookie settings