Gedragscode zon op grote daken (Holland Solar)

De ‘gedragscode zon op grote daken’ van Holland Solar draagt bij aan een zorgvuldig ontwikkel- en realisatieproces van zon op grote daken.

Hoe zorgen we voor een zorgvuldig ontwikkel- en realisatieproces van zon op grote daken? De ‘gedragscode zon op grote daken’ van Holland Solar draagt hier aan bij. De code is gericht op een gestructureerde en transparante werkwijze bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van grootschalige zonnestroomdaken. Het beschrijft hoe een kwalitatief goed en veilig zonnestroomsysteem moet worden aangelegd. Ondertekenaars van deze code nemen een aantal principes en concrete toezeggingen in acht. De gedragscode beschrijft welke kwaliteit- en veiligheidseisen men kan stellen aan de installatie van een zonnesysteem en volgt daarnaast de basisprincipes van korte en lange termijn, eerlijkheid en transparantie. De code draagt daarmee ook bij aan de verzekerbaarheid van grootschalig zon op daken.

Register

Bekijk ook

Cookie settings