Werkblad Juridische tips voor gemeentelijke regulering van zon op dak (NP RES)

In dit werkblad van NP RES staan juridische tips om zon op dak te stimuleren. Het werkblad is vooral geschreven voor ingevoerde beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, bestemmingsplan- en omgevingsplanmakers en juristen/adviseurs fysieke leefomgeving.

Welke instrumenten kunnen gemeenten nu al inzetten om zon op dak te stimuleren? Het werkblad ‘Juridische tips voor gemeentelijke regulering zon op dak’ van NP RES biedt de juridische mogelijkheden van zon op dak. Het gaat om mogelijkheden die er nu al zijn onder de Wet Ruimtelijke Ordening, zoals bestemmingsplannen en andere ruimtelijke besluiten. Maar ook over en mogelijkheden die ontstaan bij invoering van de Omgevingswet.

Het werkblad is vooral geschreven voor ingevoerde beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, bestemmingsplan- en omgevingsplanmakers en juristen/adviseurs fysieke leefomgeving.

Register

Bekijk ook

Cookie settings