Kennisdeelsessies

De Helpdesk Zonopwek organiseert met enige regelmaat kennissessies. De onderwerpen/thema's worden mede bepaald door de behoefte die er in de regio's leeft. Tijdens de sessies worden urgente thema’s en/of knelpunten met elkaar besproken en wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen, hoe deze toegepast kunnen worden en wat daarbij belangrijke aandachtspunten zijn. De uitkomsten van die sessies delen we op deze helpdesk, zodat die beschikbaar komen voor elke provincie, regio en gemeente. Ook kun je de sessies hier terugkijken.

Een deel van de kennissessies wordt georganiseerd door RVO of NP RES. Deze vind je terug in de agenda of na afloop op deze pagina om terug te kijken.

Cookie settings