Kennissessie Solar Carports

836 keer bekeken

Start

2023-06-13 at 10:00

End

2023-06-13 at 11:15

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

Werk je aan het realiseren van zon op daken en objecten en wil je meer weten over solar carports? Kom dan dinsdag 13 juni (10.00 tot 11.15 uur) naar de online kennissessie hierover.

Wat is de potentie van een solar carport? En hoe kom je tot realisatie? Dit laten we zien aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Verschillende knelpunten en thema’s komen hierbij aan de orde, zoals het stimuleren van lokaal eigendom, het realiseren van een sluitende businesscase en sterke organisatievorm en oplossingen voor netcongestie.

Gastsprekers zijn o.a.:

  • Otto Fabius van Sobolt over de tool Park the Sun. Deze tool geeft inzicht in kansrijke locaties voor solar carports, de hoeveelheid opgewekte energie, investeringen, opbrengsten en de terugverdientijd.
  • Odile Rasch van RES-regio Noord-Holland Noord over de uitgevoerde haalbaarheidsstudie en provincie stimuleringsmogelijkheden voor solar carports.
  • Wim Sederel van Energiecoöperatie Endura over de solar carport die in Harderwijk is gerealiseerd met lokaal eigendom, het reduceren van kosten en samenwerken met de gemeente.
  • Coen Kampstra van Faro Architecten over de solar carport Lisserbroek bij Landgoed De Olmenhorst. Hier wordt opgewekte energie lokaal gebruikt voor het kantoor, het opladen van auto’s en fietsen en bij pieken ook voor andere gebruikers op het landgoed. Een mini smart grid.

De kennissessie is bedoeld voor gemeenten, RES-regio’s, provincies en waterschappen. Vanwege het belang van samenwerking met marktpartijen en energiecoöperaties, zijn deze ook welkom.

Je kunt je aanmelden via dit aanmeldformulier.

Cookie settings