Kansrijke daken en parkeerplaatsen voor opwek met zonnepanelen in beeld (RVO)

December 13, 2023 565 keer bekeken

Zonnepanelen zijn hard nodig om de klimaatdoelen te halen. Generation.Energy analyseerde in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke factoren de haalbaarheid van zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen beïnvloeden.

Het gaat dan om factoren als constructie, monumentstatus of capaciteit op de aansluiting. De analyse en de daarbij behorende databestanden laten zien welke daken en parkeerplaatsen kansrijk zijn voor zonnepanelen. De databestanden zijn per RES-regio beschikbaar.

Belemmeringen op daken in beeld

Het onderzoek laat zien dat de grootste beschikbare dakoppervlakken niet altijd de beste zijn om te gebruiken voor zonnepanelen. Dit rapport over potentiële daken is daarom anders dan de potentieelstudies die tot nu toe gedaan zijn. Die brengen vaak alleen het theoretisch aantal beschikbare vierkante meters in beeld. In dit onderzoek is met een ruimtelijke analyse ook duidelijk op wélke daken wélke mogelijke belemmeringen spelen. 

Lees het nieuwsbericht op de site van RVO.

Download het rapport

Download de data per RES-regio

Bekijk ook

Cookie settings