Modelakte Opstalrecht en Ondererfpacht

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft meerdere modelakten gepubliceerd voor partijen die betrokken zijn bij o.a. de plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsdaken. De modelakten zijn voor situaties waarin een andere partij dan de gebouweigenaar zonnepanelen op bedrijfsdaken plaatst en exploiteert.

Het zijn modelaktes. Partijen kunnen ze gebruiken als startpunt voor het maken van afspraken en zelf aanpassen. Omdat er veel partijen betrokken waren bij de ontwikkeling, is er een breed draagvlak voor de aktes. De aktes houden rekening met de belangen van alle betrokkenen.

Downloads van modelaktes

Register

Bekijk ook

Cookie settings