Sprintsessies

In de periode februari – juni bieden we via ‘sprintsessies’ hulp aan RES-regio’s bij het opstellen van een uitvoeringsstrategie op hoofdlijnen. De RES-regio’s hebben een mail met een aanbod voor een intakegesprek.

In de sprintsessies gaan RES-regio’s – of deelregio's/gemeenten als afvaardiging van de RES-regio – in maximaal twee dagdelen aan de slag om een uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten op hoofdlijnen op te stellen. De sprintsessies zijn bedoeld om een goede start te maken bij het opstellen van de uitvoeringsstrategie. Denk aan hulp bij het herkennen van kansen en mogelijke oplossingen voor de knelpunten die de uitvoering in de weg staan. 

De handreiking bestaat uit een stappenplan. Regio’s kunnen die zelf doorlopen en voor onderdelen daarvan begeleiding krijgen van een expertteam tijdens een sprintsessie. Op basis van een intakegesprek zullen we de sprintsessie vormgeven. De wensen, behoeften en situatie kunnen per regio verschillen. Gedurende en na afloop van de sprintsessies zijn experts vier uur beschikbaar om specifieke kennisvragen vanuit de regio en/of gemeenten te beantwoorden of hierin mee te denken als sparringpartner. 

De sprintsessies bieden we aan de RES-regio's aan. Werk je bij een gemeente? Informeer bij je RES-regiocoördinator voor de mogelijkheden. 

Regio’s die geen gebruik maken van de sprintsessies kunnen via een ‘strippenkaart’ hulp krijgen bij eventuele vraagstukken of onderdelen van de uitvoeringsstrategie. De strippenkaart biedt vier uur aan hulp door een expert. 

 

Register

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.